طرح صنعتی،
مجوز حفر چاه آب بخش کشاورزی در مناطق شرقی کردستان صادر نمی‌شود ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

مجوز حفر چاه آب بخش کشاورزی در مناطق شرقی کردستان صادر نمی‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: مناطق شرقی استان با کد مطالعاتی ۱۳۰۸ جزو نقاط ممنوعه به لحاظ توسعه بهره برداری است و امکان صدور مجوز چاه آب برای بخش کشاورزی در حال حاضر وجود ندارد.