طرح ملی
مهلت دوهفته ای برای ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 23 شهریور 1399

مهلت دوهفته ای برای ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان :متقاضیان راه اندازی کسب وکار‌های خانگی در استان دو هفته مهلت دارند.