طرح های خدماتی،
بهره برداری از طرح های خدماتی و عمرانی در بیجار ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
در اولین روز از دهه فجر؛

بهره برداری از طرح های خدماتی و عمرانی در بیجار

همزمان با نخستین روز دهه فجر چهل و سومین بهار انقلاب اسلامی، بهره برداری از طرح های خدماتی و عمرانی شهرستان بیجار آغاز شد.