طرح پیشران ،
در سفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت براساس آنچه در جلسات هماهنگی توافق کرده‌ایم در چهار طرح پیشران استان سرمایه‌گذاری خواهد شد ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار کردستان اعلام کرد:

در سفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت براساس آنچه در جلسات هماهنگی توافق کرده‌ایم در چهار طرح پیشران استان سرمایه‌گذاری خواهد شد

استاندار کردستان گفت: در سفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت براساس آنچه در جلسات هماهنگی توافق کرده‌ایم ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در چهار طرح پیشران در استان سرمایه‌گذاری خواهد شد.