طرح کنترل اجاره بها
ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها پس از تصویب در صحن، به کمیسیون عمران ارجاع شد.