طلاق فرهنگی
طلاقِ فرهنگی ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

طلاقِ فرهنگی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تفاوت‌های فرهنگی یکی از علّت‌های اصلی جدایی همسران و «طلاق» است. اما «فرهنگ» چیست؟