طلا
هشدار رئیس پلیس امنیت اقتصادی به سودجویان بازار طلا و ارز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

هشدار رئیس پلیس امنیت اقتصادی به سودجویان بازار طلا و ارز

پلیس امنیت اقتصادی کشور به سودجویان بازار طلا و ارز در زمینه معاملات فردایی و غیررسمی هشدار داد.