عبدالرضا عزیزی
نمایندگان با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند ۰۷ آبان ۱۳۹۹

نمایندگان با کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.