عبدالعلی رحیمی مظفری
ارجاع موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG به قوه قضاییه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ارجاع موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG به قوه قضاییه

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان عضو این کمیسیون با اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور موافقت کردند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موافقت کردند.

معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز

نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز موافقت کردند.