عبدالکریم مقدم
دیدار مردمی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کارون ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

دیدار مردمی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کارون

دیدارمردمی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کارون بمناسبت ایام الله دهه مبارک فجر صورت گرفت.