عدالت اجتماعی،
سهم کردستان از بودجه وزارت علوم کمتر از یک درصد است ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
رئیس دانشگاه کردستان گفت:

سهم کردستان از بودجه وزارت علوم کمتر از یک درصد است

رئیس دانشگاه کردستان گفت: بودجه وزارت علوم در سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان کمتر از یک درصد است.