عدم هماهنگی
هماهنگی لازم برای رفع مشکلات را در دولت نمی‌بینیم ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

هماهنگی لازم برای رفع مشکلات را در دولت نمی‌بینیم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: موضوع اصلی که اکنون وجود دارد و من در جلسه مشترک دولت و مجلس هم به آن اشاره کردم این است که متاسفانه ما هماهنگی لازم را در دولت نمی‌بینیم. یعنی اگر یک تیم واحد اقتصادی منسجم داشتیم وضعیت ما در بحث معیشت اینطور نبود، ایراد این است و به آقای رئیس جمهور هم گفتیم که درصدد برطرف کردن این باشید.