عزل
اگر در انتصابات دخالت کنید صلاحیت تان رد می شود ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
تهدید نمایندگان از سوی شورای نگهبان:

اگر در انتصابات دخالت کنید صلاحیت تان رد می شود

با وجود تأکیدات رهبرمعظم انقلاب که بارها از سوی همگان و بخصوص نمایندگان به عنوان فصل الخطاب از آن یاد شده، باز هم شاهد انتصابات سفارشی از سوی برخی و ورود به مسائل اجرایی کشور هستیم.