عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
۹۵ درصد آب شرب در بخش صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

۹۵ درصد آب شرب در بخش صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۹۵ درصد آب شرب در بخش صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود لذا باید در این باره جداسازی اتفاق افتد.

بانک‌ها مردم را برای پرداخت یک وام خرد جان به لب می‌کنند ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

بانک‌ها مردم را برای پرداخت یک وام خرد جان به لب می‌کنند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بانک‌ها مردم را برای پرداخت یک وام خرد جان به لب می‌کنند، گفت: تنها عده محدودی از تسهیلات بانکی استفاده می کنند.