عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شرایط بازار با دروغ پایدار نخواهد ماند ۲۵ دی ۱۴۰۰

شرایط بازار با دروغ پایدار نخواهد ماند

پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: تا زمانی که ما ارز ترجیحی را به بازار تزریق کنیم و تلاشی جهت مدیریت آن نداشته باشیم و به دروغ قیمت‌ها را ثابت نگه داریم، شرایط بازار پایدار نخواهد ماند.