عفو
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ۲۱ مهر ۱۴۰۱

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۱۸۶۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.