علیرضا،قربانی، نایب رئیس،شورای اسلامی شهر، اصفهان
مهاجرت به خودی خود یک پدیده رشد دهنده است ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
عضو شورای شهر اصفهان:

مهاجرت به خودی خود یک پدیده رشد دهنده است

عضو شورای شهر اصفهان گفت: مهاجرت به خودی خود یک پدیده رشد دهنده است و می‌تواند وضعیت خوبی را برای یک شهر رقم بزند.