علیرضا رزم حسینی
وزیر صمت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون صنایع میرود ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

وزیر صمت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون صنایع میرود

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته آینده میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.