علیرضا زاهدیان
جزئیات بازداشت مدیرعامل پارس خودرو ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

جزئیات بازداشت مدیرعامل پارس خودرو

مدیرعامل پارس خودرو _سومین خودروساز بزرگ کشور_ چند شب پیش بازداشت شد.