علی آباد
بهره برداری از مسیر جاده علی آباد به اهواز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

بهره برداری از مسیر جاده علی آباد به اهواز

جاده علی آباد به اهواز با حضور شهردار اهواز، مدیران مناطق هشتگانه و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز به بهره برداری رسید.