علی اصغر عنابستانی
اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد ۲۲ دی ۱۴۰۰

اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی از ورود اعضای این کمیسیون به استان خوزستان جهت بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در این منطقه خبر داد.

منطق درستی در حوزه قیمت انشعاب و آب بها وجود ندارد ۲۳ مهر ۱۳۹۹

منطق درستی در حوزه قیمت انشعاب و آب بها وجود ندارد

نماینده مردم غرب خراسان در مجلس با اشاره به بی عدالتی موجود در قیمت انشعاب و آب بها، گفت: با توجه به اینکه در حوزه قیمت انشعاب و آب‌بها عدالت و منطق درستی وجود ندارد بنابراین باید به دنبال اصلاح قانون باشیم تا در این زمینه به نسبت محرومیت و یا برخورداری منطقه این قیمت‌ها تعیین شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
عنابستانی در نشست با رئیس دیوان محاسبات مطرح کرد

ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی

نماینده مردم سبزوار در مجلس بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون در ادارات استانی به ویژه حوزه انتخابیه تاکید کرد.