علی البدل
جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر خرمشهر لغو شد ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر خرمشهر لغو شد

جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر با دستور «تحلیف عضو علی البدل» و «انتخابات هیئت رئیسه» لغو شد.