علی البدل
جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر خرمشهر لغو شد 29 شهریور 1399

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر خرمشهر لغو شد

جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر با دستور «تحلیف عضو علی البدل» و «انتخابات هیئت رئیسه» لغو شد.