علی بزرگخو
انتقاد دبیر دفتر تحکیم وحدت از خرید سربازی ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

انتقاد دبیر دفتر تحکیم وحدت از خرید سربازی

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: این استدلال که در عوض پرداخت پول برای خرید سربازی، سرباز جدید به خدمت گرفته شود، اشتباه است و عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.