علی بهادری جهرمی
آثار منفی نقدینگی ۴هزار میلیاردی که دولت تحویل گرفت، همچنان وجود دارد ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آثار منفی نقدینگی ۴هزار میلیاردی که دولت تحویل گرفت، همچنان وجود دارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه خلق پول و نقدینگی یکی از عوامل گرانی و تورم است، گفت نقدینگی حدود ۴ هزار میلیارد تومانی که دولت سیزدهم تحویل گرفت، آثار منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان وجود دارد.