عمل جراحی
صف عمل‌های جراحی به علت کمبود دارو ۲۵ آبان ۱۴۰۱

صف عمل‌های جراحی به علت کمبود دارو

کمبود دارو از صف‌های بلند جلوی داروخانه‌ها به صف جراحی در بیمارستان‌ها رسید. نماینده مجلس در این مورد گفت: «کمبود دارو و سرم در کرمان موجب شده که مردم دچار آسیب جسمی و روحی شوند و حتی برای عمل‌های جراحی و عمل‌های سرپایی نیز باید چندین هفته در نوبت بمانند.»