عوارض
دخل و خرج شهرداری اهواز برابر نیست ۱۱ دی ۱۴۰۰

دخل و خرج شهرداری اهواز برابر نیست

عضو شورای شهر اهواز گفت: امروز دستگاه‌های اجرایی بالغ بر هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند، این شرکت‌ها تا انتهای ماه بر مسئله نحوه پرداخت این بدهی‌ها با شهرداری توافق کنند.