غرامت جنگی عراق،
بی‌تفاوتی‌ و عدم پیگیری دریافت غرامت تهاجم عراق به ایران از طرف مسئولانی بود که استان هایشان از آسیب های واقعی جنگ به دور بودند ۲۶ دی ۱۴۰۰
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم

بی‌تفاوتی‌ و عدم پیگیری دریافت غرامت تهاجم عراق به ایران از طرف مسئولانی بود که استان هایشان از آسیب های واقعی جنگ به دور بودند

سیما پروانه گهر در سایت جمهوریت نوشت: با پرداخت کامل غرامت جنگی کویت از طرف عراق ، بار دیگر پرونده «پرداخت غرامت ایران» مورد توجه قرار گرفت، غرامتی که تا امروز دولت عراق نه رفتار و نه حتی حرفی در ارتباط با تصمیم برای پرداخت آن را بروز نداده است. پیش از این حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت و گو با جمهوریت گفته بود که این غرامت با توجه به مسائلی مختلفی از جمله نوع ارتباط خاص مسئولان فعلی دولت عراق با ایران و عدم پشتوانه بین المللی ایران، هرگز پرداخت نخواهد شد.