غلامحسین کرمی
لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت‌ها نیست ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت‌ها نیست

یک نماینده مجلس ضمن مخالفت با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت ها نیست.