غیر بومی
سیاستهای یک بام و دو هوای نمایندگان خوزستان در انتصاب غیربومی ها/ یک کازرونی سکاندار گروه ملی شد ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

سیاستهای یک بام و دو هوای نمایندگان خوزستان در انتصاب غیربومی ها/ یک کازرونی سکاندار گروه ملی شد

چرا نمایندگان خوزستان در مقابل انتصاب غیر بومی ها در شرکتهایی همچون گروه ملی فولاد سکوت کرده اند؟