فرآیندهای حاکم
شر ارز ترجیحی را کم کردید؛ اما بازار را کنترل کنید ۰۱ تیر ۱۴۰۱

شر ارز ترجیحی را کم کردید؛ اما بازار را کنترل کنید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آقای رئیس جمهور تقریبا نیمی از نظام ها و فرآیندهای حاکم در دولت اضافه است و باید دور ریخته شود این شجاعت در شما وجود دارد که یک انقلاب بروکراتیک در بدنه دولت به نفع مردم رقم بزنید.