فراکسیون محیط زیست
مجلس هیچ مصوبه ای درباره حیوانات خانگی ندارد ۳۰ آبان ۱۴۰۰
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پاسخ به شایعات اخیر:

مجلس هیچ مصوبه ای درباره حیوانات خانگی ندارد

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن رد شایعات و فضاسازی های اخیر علیه مجلس مبنی بر بررسی طرحی برای حمایت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک گفت: آنچه در فضای مجازی از آن به عنوان طرح مجلس یاد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نماینده با امضای چند نفر دیگر از همکاران است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز بررسی نشده است و لذا مجلس در این زمینه مصوبه ای ندارد.

سهم بودجه‌ای مقابله با ریزگردها در سال ۱۴۰۰ توسط دولت صفر شد! ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سهم بودجه‌ای مقابله با ریزگردها در سال ۱۴۰۰ توسط دولت صفر شد!

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نسبت به اختصاص ندادن ردیف بودجه مشخص از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای مقابله با ریزگردها انتقاد کرد.