فراکسیون گردشگری
تغییر ذائقه گردشگری مردم با شناخت جاذبه های گردشگری همه نقاط کشور میسر است 03 مهر 1400

تغییر ذائقه گردشگری مردم با شناخت جاذبه های گردشگری همه نقاط کشور میسر است

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، گفت: تغییر ذائقه گردشگری مردم مستلزم این است که ما سایر نقاط دیدنی کشور را به آنها معرفی کنیم.