فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج،
هدف اعضای شورای شهر از طرح سوال از شهردار رفع مشکلات سطح شهر و خدمات رسانی شایسته به شهروندان است ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
رئیس شورای شهر سنندج؛

هدف اعضای شورای شهر از طرح سوال از شهردار رفع مشکلات سطح شهر و خدمات رسانی شایسته به شهروندان است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه طبق قانون اعضای شورا اختیار لازم مبنی بر تذکر و طرح سوال از شهردار را در راستای خدمات رسانی مناسب به شهروندان را دارند گفت: هدف اعضای شورای شهر از طرح سوال رفع مشکلات سطح شهراست.