فرزندان
«طرح» مجلس برای لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی ۰۲ آذر ۱۴۰۱

«طرح» مجلس برای لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

کلیات قانون تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، این قانون درصورتی‌که با همین کیفیت، نهایی شود قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را لغو می‌کند، مسئله‌ای که سبب‌ساز نگرانی زنان شده است.