فرمانداری آبادان
پیگیری برای توسعه اقتصاد آبادان و خرمشهر از طریق وزارت خارجه ۰۲ آذر ۱۴۰۱

پیگیری برای توسعه اقتصاد آبادان و خرمشهر از طریق وزارت خارجه

نماینده مردم آبادان در مجلس از پیگیری برای توسعه اقتصاد شهرهای آبادان و خرمشهر از طریق وزارت امور خارجه خبر داد.