فرمانداری بیجار،
رونق تولید وایجاد اشتغال تنها راه مقابله با مهاجرت معکوس ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
علی رضا زندیان نماینده بیجار؛

رونق تولید وایجاد اشتغال تنها راه مقابله با مهاجرت معکوس

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی تنها راه مقابله با مهاجرت معکوس و توسعه در بیجار را رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست.