فرهاد ابول نژادیان
هواداران نامزد پیروز از شرکت در تجمع‌ها خودداری کنند ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

هواداران نامزد پیروز از شرکت در تجمع‌ها خودداری کنند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هواداران نامزد پیروز انتخابات میان دوره ای مجلس از شرکت در تجمعات خودداری کنند.

آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
سرپرست علوم پزشکی اهواز:

آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد و این وضعیت نگران‌کننده است.