فرهاد طهماسبی
درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر در خواست تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در جلسه ی روز گذشته این کمیسیون تعدادی از نمایندگان با درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازان موافقت کردند.