فرهاد میمنت آبادی،
نه تنها کاندیدای پست شهرداری سنندج نخواهم شد، اگر هم فردی قروه‌ای کاندیدا این مسئولیت شود، به آن فرد رأی نخواهم داد ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
فرهاد میمنت آبادی عضو شورای شهر سنندج:

نه تنها کاندیدای پست شهرداری سنندج نخواهم شد، اگر هم فردی قروه‌ای کاندیدا این مسئولیت شود، به آن فرد رأی نخواهم داد

عضو شورای شهر سنندج گفت: بنده تحت هیچ شرایطی کاندیدای پست شهرداری سنندج نخواهم شد و اظهارات مطرح‌شده در این رابطه در فضای مجازی استان کردستان، کاملاً کذب است.