فرهنگیان
کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است 01 مهر 1399

کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است، گفت: حقوق و مزایای معلمان افزایش یابد تا از مهاجرت آنها کاسته شود.