فرهنگ
مدیران دوتابعیتی در حوزه فرهنگ نباید به کار گرفته شوند ۱۳ تیر ۱۴۰۱

مدیران دوتابعیتی در حوزه فرهنگ نباید به کار گرفته شوند

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دارای تابعیت مضاعف یا اقامت کشور دیگر نباید در مصدر کار در امور فرهنگی و ... باشند.

تعرفه‌گذاری پلکانی تخصیص یارانه پنهان را کاهش می‌دهد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تعرفه‌گذاری پلکانی تخصیص یارانه پنهان را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند در جهت ایجاد فرهنگ درست مصرف کردن انرژی موثر باشد همین تعرفه گذاری پلکانی است.

نه به خدا، نه به مردم و نه به خودمان ایمان نداریم ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی:

نه به خدا، نه به مردم و نه به خودمان ایمان نداریم

رئیس مجلس گفت: متأسفانه یاد گرفته ایم حل مشکلات را پاسکاری کنیم.