فروشگاه‌های زنجیره‌ای
فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند

رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند درحالی‌که این فروشگاه‌ها باید برای افزایش قیمت‌ها بازدارندگی داشته باشند در غیر این صورت با فروشگاه‌های معمولی تفاوتی نخواهند داشت.