فضای سبز
شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند

رضا امینی شهردار اهواز می بایست این مدیران کارنابلد را که برخی اعضای شورا را هم نیز در حمایت خود دارند تعویض کند و به جای آنها افرادی متخصص و کاربلد منصوب نماید.

شرکت‌های قلدر مطالبات شهرداری اهواز را نمی‌دهند ۱۵ دی ۱۴۰۰

شرکت‌های قلدر مطالبات شهرداری اهواز را نمی‌دهند

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به مشکلات و وضعیت ورودی‌های اهواز گفت: سامان‌دهی ورودی‌های شهری که بدتر از یک شهر جنگزده است تنها بر عهده ارگان شهرداری نیست، امکانات و توانایی شهرداری به تنهایی پاسخگوی رفع این مشکل نیست و باید همه نهادهای مربوطه از حالت نظاره‌گری خارج شوند.

اولویت شهرداری اهواز، حل مشکل آب‌های سطحی و فاضلاب است ۲۲ مهر ۱۴۰۰

اولویت شهرداری اهواز، حل مشکل آب‌های سطحی و فاضلاب است

رضا امینی شهردار اهواز گفت: مهمترین برنامه شهرداری این شهر حل معضل آب‌های سطحی و فاضلاب است.