فعالیت مدارس استان،
شیوه جدید فعالیت مدارس استان کردستان اعلام شد ۰۶ اسفند ۱۴۰۰

شیوه جدید فعالیت مدارس استان کردستان اعلام شد

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان به تشریح فعالیت مدارس استان در هفته پیش‌رو پرداخت.