فعالین بخش خصوصی
حمایت از سرمایه گذاران داخلی رکن اصلی توسعه در خوزستان ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

حمایت از سرمایه گذاران داخلی رکن اصلی توسعه در خوزستان

فعالین بخش خصوصی به عنوان رزمندگان جبهه اقتصادی می‌توانند با تکیه بر توان داخلی و افزایش تولیدات در کنار صادرات محصولات و خدمات عاملی برای اشتغال زایی و همچنین افزایش ارزآوری به کشور شوند.