فقر مطلق،
ریشه‌کنی فقر مطلق اولویت دولت است/ بنای بودجه ۱۴۰۱ بر عدالت است ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
رئیس جمهور:

ریشه‌کنی فقر مطلق اولویت دولت است/ بنای بودجه ۱۴۰۱ بر عدالت است

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم، گفت: ما در دولت بنای بودجه 1401 را بر عدالت گذاشته‌ایم .