فناوری اطلاعات
کاهش سرعت اینترنت کم فروشی است ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

کاهش سرعت اینترنت کم فروشی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کاهش سرعت اینترنت، گفت: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

پیش بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده ۲۱ دی ۱۴۰۰

پیش بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس می‌گوید براساس لایحه بودجه وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.