فنی
ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران 02 فروردین 1400

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پس از چهار سال رکوردی جدید در زمینه تولید محصولات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثبت شد.