فوتبال ساحلی
آقای حسینی، ورزش خوزستان نیازمند تحول در مدیریت است ۲۷ مهر ۱۳۹۹
سخنی با رییس مجمع نمایندگان خوزستان درمجلس؛

آقای حسینی، ورزش خوزستان نیازمند تحول در مدیریت است

عضو فراکسیون ورزش مجلس به وزیر نفت برای حل مشکلات تیمهای ورزشی خوزستانی تحت پوشش این وزارتخانه اولتیماتوم داد.