فولاد بیجار،
شروع عملیات اجرای کارخانه فولاد بیجار  در چند روز آینده ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
خروجی نشست علی رضا زندیان نماینده بیجار با وزیر صمت،

شروع عملیات اجرای کارخانه فولاد بیجار در چند روز آینده

در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر در حوزه زنجیره فولاد وزیر صمت آمادگی خود را برای شروع عملیات اجرایی کارخانه فولاد آهن اسفنجی در چند روز آینده اعلام نمود.